Nordic Mines AB (publ): Godkännande att bearbeta malm från tredje part

Godkännande att bearbeta malm från tredje part

Den 9 maj 2017, när Bolaget publicerade Marknadsuppdateringen från Nordic Mines, fick Bolaget en skriftlig bekräftelse att det får tillstånd att bearbeta malm och koncentrat från tredje part för upp till 18 procent av anläggningens kapacitet för högkvalitativ malm (en liten del av kapaciteten hos lakningskretsen). Detta är föremål för kontroll att avfallets sammansättning och rester från driften inte förändras på något väsentligt sätt jämfört med Laivas vanliga utsläpp och malmrester. Dessutom är detta godkännande villkorat av att Nordic Mines lämnar en analys av den malm och det koncentrat som ska bearbetas för godkännande minst fyra månader före planerad bearbetning av sådan malm och sådant koncentrat.

Tillståndet är föremål för en klagomålsperiod på 30 dagar.

Detta bekräftar bolagets uppfattning att hantering av allt externt material skulle innebära databearbetning, analyser, läcktester m.m. och sålunda utgöra en märkbar rapporteringsbörda för företaget. Miljömyndigheterna kan bestämma sig för nya övervakningsparametrar beroende på kvaliteten hos det externa materialet.

Vidare noterar Bolaget att 

  1. det finns få potentiella materialkällor inom ett tillräckligt kort avstånd från Laiva, vilket innebär att material från tredje part skulle kunna tullbehandlas ekonomiskt i Laiva, 
  2. Nordic Mines för närvarande inte har några erbjudanden om materialleverans till anläggningen och 
  3. anläggningen inte kan drivas ekonomiskt med leverans av material från tredje part som motsvarar endast 18 procent av anläggningens kapacitet för högkvalitativ malm, och skulle sålunda vara beroende av malm från Laivagruvan.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
D. Saradhi Rajan, vd: Tel: +44 743 271 1564
Ole Eikeland: Tel: +47 900 60 666
Mer information om Nordic Mines finns på webbplatsen: www.nordicmines.com .
Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 16.30 CET den 11 maj 2017 via kontaktpersonens PR-byrå enligt ovan.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.  Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även: www.nordicmines.com

Nordic Mines - Pressmeddelande 11 maj 2017This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nordic Mines AB via GlobeNewswire

HUG#2104012