Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 +----------------------------------------------------+------+------+ | in miljoenen euro's (behalve bedragen per aandeel) | 2013 | 2012 | +----------------------------------------------------+------+------+ | Opbrengsten | 4,3 | 4,5 | +----------------------------------------------------+------+------+ | Bedrijfsresultaat | 1,2 | 1,7 | +----------------------------------------------------+------+------+ | Nettoresultaat | 1,2 | 1,8 | +----------------------------------------------------+------+------+ | Cashpositie | 5,5 | 4,2 | +----------------------------------------------------+------+------+ | Resultaat per aandeel | 0,33 | 0,47 | +----------------------------------------------------+------+------+ Rotterdam, 11 maart 2014 - AND International Publishers NV heeft 2013 winstgevend afgesloten. Bij een omzet van in totaal € 4,3 miljoen werd een winst gerealiseerd van € 1,2 miljoen. De winst per aandeel bedroeg € 0,33 ten opzichte van € 0,47 in 2012. AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: "Net als in 2012 heeft AND het boekjaar winstgevend afgesloten. In 2013 werd een nettomarge van bijna 30% gerealiseerd en kan opnieuw gesproken worden van een sterk resultaat. Dankzij de gerealiseerde resultaten is onze cashpositie verder verstevigd en beschikt AND over een ruime kaspositie van € 5,5 miljoen eind 2013 en een stevig fundament om in haar toekomstige ontwikkeling te investeren." Gang van zaken in 2013 Gedurende het eerste kwartaal is er gewerkt aan het AND LBS Platform. Begin april heeft AND dit platform voor wereldwijde location-based services (LBS) gelanceerd. AND biedt daarbij alle benodigde kerntechnologieën als basis voor schaalbare, wereldwijde LBS diensten waaronder geocoding, single-line local search, routeplanning en gepersonaliseerde kaarten. Deze kerntechnologieën zijn onder andere beschikbaar via APIs voor ontwikkelaars voor alle mobiele platforms, web en desktop. Dit platform past binnen de strategie om met behulp van technologisch hoogstaande maatwerkoplossingen geo-intelligentie aan bedrijfsprocessen van klanten toe te voegen. Verder heeft AND diverse opdrachten gekregen om maatwerk oplossingen te bouwen op basis van de rijke lokale data vanuit OpenStreetMap gecombineerd met eigen content en technologie van AND. In mei is een belangrijke overeenkomst gesloten met een gevestigde partij uit de navigatiesector voor het gebruik van digitale kaarten van AND. Deze overeenkomst heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de omzet over het eerste halfjaar. In het derde kwartaal zijn de services voor het AND LBS Platform (Location Based Services) verder doorontwikkeld. Er is een track en trace solutions module ontwikkeld die bestaat uit een mapping API en een nauwkeurige (reverse) geocoding oplossing op basis van de AND kaarten. Voor een internationale aanbieder van mobiele telefoons is een maatwerkopdracht uitgevoerd op basis van het AND LBS Platform. Er zijn twee oplossingen voor 'OpenStreetMap for Professional use' ontwikkeld, een geocoding en route oplossing. Hierbij wordt de AND kaart als aparte laag ingezet om OpenStreetMap geschikt te maken voor professioneel gebruik. AND heeft verdere voortgang geboekt in het gebruik van traces ten behoeve van kaartonderhoud en verrijking. AND onderzoekt momenteel hoe zij haar huidige kaarten nog ambitieuzer kan verrijken en uitbreiden. Financiële positie De omzet daalde in het verslagjaar naar € 4,3 miljoen, een lichte daling van 4% ten opzichte van 2012. De totale bedrijfskosten zijn in 2013 met 12% gestegen naar in totaal € 3,1 miljoen. Deze stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door een stijging van de last uit op aandelen gebaseerde beloningen en de afschrijvingen op immateriële vaste activa. Daartegen daalden de overige bedrijfskosten en bleven de kosten voor maps en sources en personeelskosten stabiel ten opzichte van 2012. Dankzij de gerealiseerde resultaten is het balanstotaal in 2013 met € 0,7 miljoen gestegen naar € 13,4 miljoen. Evenals in 2012 heeft AND geen bankschulden per eind 2013. Het eigen vermogen bedroeg per eind 2013 ongeveer 80% van het balanstotaal. De cashpositie is in 2013 verder verstevigd. Het saldo liquide middelen steeg met € 1,2 miljoen naar € 5,5 miljoen. Marktontwikkelingen De verkopen en marges van de PND spelers zijn de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan. De verkoopaantallen in zowel de markt in Europa als de Verenigde Staten zijn gedaald. Deze dalende trend is in 2013 onverminderd doorgegaan. Door de sterke toename van smartphones met GPS en tablets met locatie bepaling is er een massamarkt voor locatie gebaseerde Apps ontstaan welke via verschillende App Stores worden aangeboden. Er zijn veel applicaties voor de smartphones ontwikkeld waarbij een kaart een extra feature is. Ook is de populariteit van gratis navigatie toegenomen en zijn er vele nieuwe locatie gebaseerde diensten geïntroduceerd. Met de komst van gratis locatiediensten is ook het bewustzijn bij bedrijven van het belang locatie binnen hun business processen enorm toegenomen. Dit biedt voor AND kansen om zowel meer digitale kaarten, alsook location intelligence diensten via het AND LBS Platform, af te zetten. Strategie AND is de onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor locatiegebaseerde diensten. Dit biedt blijvend kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever verbeteren en updaten. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden. Hiermee zal haar verrijkte database, in combinatie met de vaak branche- en sectorspecifieke maatwerkoplossingen, als hefboom voor verdere groei van AND dienen te fungeren. Vooruitzichten voor 2014 Het jaar 2013 is voor AND wederom een goed jaar geweest. Ondanks de geboekte resultaten blijven de economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdien-modellen in de markt voor digitale kaarten in hoge mate onzeker. De resultaatontwikkeling in 2014 zal onder andere afhankelijk zijn van de sterkte van het economisch herstel, de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde diensten en de succesvolle implementatie van AND's nieuwe koers. AND verwacht 2014 winstgevend af te kunnen sluiten. Risico's Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND International Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar het jaarverslag over 2013. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 25 april 2014 in Rotterdam. Voor een gedetailleerde toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening 2013 op www.and.com. Rotterdam, 11 maart 2014 CEO H.F. van der Linde Noot voor de redactie, niet ter publicatie Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hugo van der Linde, telefoonnummer 0031-10 8851200, of kijk op www.and.com. De in dit persbericht opgenomen jaarcijfers over 2013 zijn door de accountant gecontroleerd Volledig persbericht inclusief financiële overzichten klik hier: http://hugin.info/132841/R/1767713/600655.pdf This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: AND International Publishers via GlobeNewswire [HUG#1767713]